RD 1135/2002 de 31 d’octubre, realatiu a les normes mínimes per la protecció de porcs. (Descarregar PDF)