Proveïdor (requerit)

Nom (requerit)

Empresa (requerit)

1. Facilitat per a contactar
Valoració facilitat
1234567

2. Disposició de la comunicació
Valoració disposició
1234567

3. Accessibilitat de lideres i responsables
Valoració accessibilitat
1234567

4. Capacitació tècnica de les nostres persones
Valoració capacitació
1234567

5. Informació requerit
Termes d’entrega
1234567
Claredat
1234567
La informació respon a la seva consulta
1234567

6. Imatge corporativa que mostra Agropal a l’exterior
Valoració de la imatge
1234567

7. Confidencialitat, ètica i compliment de polítiques
Valoració confidencialitat...
1234567

8. Condicions de pagament
Valoració condicions
1234567

9. Valoració global de la nostra empresa
Valoració global
1234567

10. Propostes de Millora