Dins del projecte de canvi de imatge de la nostra empresa, hem inaugurat la il·luminació de la zona de entrada a les nostres instal·lacions. Hem apostat pel us de il·luminació LED per garantir major eficiència energètica, menor consum i major il·luminació i seguretat. Seguim avançant.