S’estableixen condicions per les productors que no hagin conclús el procés de adaptació de les explotacions a les noves condicions per el allotjament de reproductores. L’objectiu es assegurar la plena aplicació de la normativa sobre protecció de porcs, del RD de 2002, perquè la seva aplicació entrarà en vigor el 1 de gener de 2013.